Projekt iMoyo – koučing a mentoring

V roce 2019 získala firma iMoyo a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy iMoyo a.s. na projekt iMoyo – koučing a mentoring na území hl. m. Prahy za účelem podpořit business a projektovém vedení projektu, tedy správném zaměřením projektu z hlediska definování a realizace "business case" a úspěšného dokončení projektu.
Očekávaným výstupem je:

Projekt iMoyo – koučing a mentoring je spolufinancován Evropskou unií.Projekt iMoyo – kreativní služby

V roce 2019 získala firma iMoyo a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy iMoyo a.s. na projekt iMoyo – kreativní služby na území hl. m. Prahy za účelem posílení konkurenceschopnosti projektu a firmy tím, že kvalitativně posílí komunikaci produktu a kvalitu jeho služeb.
Očekávaným výstupem je:

Projekt iMoyo – kreativní služby je spolufinancován Evropskou unií.