Výběr dodavatele energií pro firmy, instituce i samosprávy se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. iMoyo umožňuje najít výhodnějšího dodavatele tak, aby celý proces splňoval zákonné požadavky - byl transparentní, nediskriminoval a dodržel rovný přístup při výběru dodavatelů.


Datum Název veřejné zakázky
14.11.2017 Dřínov – energetická soutěž na elektřinu
14.11.2017 Klobouky u Brna – energetická soutěž na elektřinu
14.11.2017 Klobouky u Brna – energetická soutěž na plyn
14.11.2017 Koryčany – energetická soutěž na elektřinu
14.11.2017 Koryčany – energetická soutěž na plyn
14.11.2017 Soukromá firma - energetická soutěž na plyn

Videa jsou chráněna heslem. O heslo je možné zažádat na e-mailu naceneni@imoyo.cz. Máte-li zájem se také zúčastnit, kontaktujte nás na info@imoyo.cz.